Tieteelliset lehdet verkkoon – millä ehdoilla? 5.5.2006

Arppeanum, Helsingin yliopiston museo

Ohjelma

10.15 – 10.45 Tieteellisten lehtien siirtyminen verkkoon. Verkkojulkaisemisen mallit ja tavoitteet
Turid Hedlund, Hanken (Esitys)
   
10.45 – 11.15 TSV:n lehtijaoksen näkemyksiä tieteellisten lehtien julkaisemisesta
Juhani Keinonen, TSV:n lehtijaos; HY, fysikaalisten tieteiden laitos (Esitys)
   
11.15 – 11.45 Elektra ja Peri+
Jyrki Ilva, HYK-Kansalliskirjasto (Esitys)
   
11.45 – 12.15 TSV:n verkkojulkaisupalvelujen näkymiä
Sari Lehtinen, TSV (Esitys)
   
12.15 – 13.15 Lounas, jonka tarjoaa Tiedekustantajien liitto
   
13.15 – 13.45 Tekijänoikeudet tieteellisten lehtien verkkojulkaisemisessa
Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto (Esitys)
   
13.45 – 14.15 Tieteelliset lehdet ja avoimet julkaisuarkistot
Kalle Korhonen, HY, Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö (Esitys)
   
14.15 – 14.45 Kahvi
   
14.45 – 15.15 Humanistinen tiedejulkaiseminen verkossa:
Agricolan julkaisutoiminta
Tapio Onnela, Turun yliopisto (Esitys)
Ennen & Nyt referee-julkaisuna
Akseli Salmi, Turun yliopisto (Esitys)
   
15.15 – 16.00 Paneelikeskustelu: Millaista keskustelua lehtien piirissä on käyty verkkojulkaisemisesta ja avoimesta julkaisemisesta? Millaista muutosta verkkojulkaiseminen ja avoin julkaiseminen merkitsevät lehdille? Mitä hyötyjä ja haittoja niistä nähdään koituvan?
Kai Halttunen, Informaatiotutkimus
Pirjo Markkola, Historiallinen aikakauskirja
Sari Torkko, Agricultural and Food Science
moderaattori: Markku Löytönen, HY
   

Järjestäjä: Suomen Open access -työryhmä FinnOA. Toimikunta: Eeva-Liisa Aalto, Turid Hedlund, Jyrki Ilva, Kalle Korhonen ja Eeva Peltonen.