Suomen open access -työryhmä

 


Mitä on open access?

Tieteellisen tiedon avoimella saatavuudella tarkoitamme vapaata oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja kokotekstimuodossa.

FinnOA 

Monet seikat puhuvat vapaan saatavuuden puolesta

Tieteentekijän edun mukaista on tarjota työnsä tuloksille suurin mahdollinen näkyvyys. Tämän hän saavuttaa asettamalla ne kaikkien vapaasti saataville. Aiheesta tehdyt tutkimukset (Eysenbach 2006; bibliografiaa) osoittavat että OA-lehdissä julkaistuihin artikkeleihin viitataan useammin kuin maksullisissa lehdissä julkaistuihin. Tiedejulkaisujen vapaa saatavuus parantaa tieteellistä kommunikaatiota ja voi myös tasoittaa rikkaiden ja köyhien tiedeinstituutioiden välisiä eroja – sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti.

Tieteelliset kirjastot olivat pitkään ns. sarjajulkaisukriisin kourissa: tieteellisten sarjojen tilaushinnat nousivat keskimääräistä kustannustasoa huomattavasti nopeammin. Sarjajulkaisukriisistä on siirrytty tilanteeseen, jossa fuusioiden kautta yhä suuremmiksi kasvaneet kustantajat tarjoavat yliopistoille tutkimuskirjallisuutta paketteina (big deals). Kustannusten kasvu jatkuu samanlaisena. Open access -toiminnalla pyritään irti tästä kierteestä. Yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille open access -rinnakkaisjulkaiseminen tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda avoimesti saatavilla oleva tieteellinen tuotantonsa esille.

Myös tavallinen kansalainen hyötyy, kun hän voi tutustua tieteen tutkimustuloksiin kaikkialla, mistä on tietoverkkoyhteys. On oikein, että yhteiskunnan maksaman tutkimuksen tulokset ovat yhteiskunnan kaikkien jäsenten saatavilla.

Kuka maksaa?

Edes tieteellinen open access -julkaiseminen ei ole ilmaista. Vertaisarviointi on kallista julkaisemistavasta riippumatta, mutta sille ei tavallisesti lasketa hintaa, eikä siitä makseta korvauksia. Avoimen saatavuuden rahoitusmalleista tällä hetkellä toimivin on malli, jossa tutkimusrahoittaja vastaa myös julkaisemisen kustannuksista. Elektronisessa julkaisemisessa kustannukset jäävät joka tapauksissa pienemmiksi kuin perinteisiä paperijulkaisuja kustannettaessa. Maksullisuuden pitäisi tulla mukaan vasta siinä vaiheessa, kun julkaisu halutaan painettuna, tai kun kustantaja tarjoaa lisäpalveluita.

Open access -julkaisukanavat

Perinteisten tieteellisten sarjojen kaltaisten OA-lehtien lisäksi verkosta löytyy tieteenalakohtaisia, organisaatiokohtaisia ja muita julkaisuarkistoja. Arkistoon sijoitettu artikkeli ei huku Internetin tietotulvaan, mikäli se on tallennettu OAI PMH-yhteensopivaan tietokantaan.

Tekijänoikeus ja avoin saatavuus

Avoimen saatavuuden varmistamiseksi tutkijan on syytä pitää itsellään tekijänoikeudet tai ainakin oikeus tallentaa artikkelinsa avoimeen julkaisuarkistoon. Tällä hetkellä suuri enemmistö tieteellisistä lehdistä antaa luvan ainakin jonkin artikkelin version itsearkistointiin. Brittiläisen ROMEO-projektin tutkimista kansainvälisistä kustantajista 78% ja niiden kustantamista lehdistä yli 90% sallii julkaisun tallentamisen avoimesti verkkoon.

 

Etusivu

Mitä on open access?

Open access Suomessa

Mitä voit tehdä?

Tietolähteitä

Työryhmä

In English

 

 

Sivuston toimitus | Ylläpito: TSV

Päivitetty 05.06.2006